Celostředisková výprava – 28.4.2018

Odkaz na galerii Google Photos

Po nějaké době se všechny oddíly opět sešli aby spolu strávili pěknou část dne. Pěšky jsme se vydali z Libovice přes kapličku Sv. Jana k blízským pískovcovým skalám. Tam jsme si zahráli na pašeráky a dali vydatný oběd, po kterém jsme pokračovali do Královic, odkud nám jel vlak zpět do Slaného.