Betlémské světlo 2017

Mottem letošního ročníku bylo „dívat se srdcem“
Celkem slánští skauti ve Slaném zapálili v předvečer Štědrého dne 130 světélek, což je přibližně stejně, jako v loňském roce. Počet lidí, kteří se z Betlémského světla mohou radovat je ale mnohem vyšší. Betlémské světlo skauti donesli také do kláštera Nejsvětější trojice a kostela Sv. Gotharda.
O Betlémské světlo je tradičně zájem nejen mezi Slaňáky, ale i mezi občany z okolních vesnic. Světlo dále skauti roznášeli ve Studeněvsi, Kačici, Pozdni a dalších obcích Slánska.
Rád bych Vám poděkoval jménem slánských skautů za pomoc při propagaci akce a těším se na spolupráci i v roce příštím.
Ondra „Druháček“ Dvouletý